>Kursoversikt

Kurs:  
Alarmreaksjonslag Påmelding
Crisis management basic course Påmelding
Crisis management refresher Påmelding
Crisis Management Refresher Course Påmelding
Draktkurs/Havarivernkurs (Havforskningsinstituttet) Påmelding
Førstehjelp Grunnkurs Påmelding
Førstehjelp repetisjonskurs Påmelding
Grunnleggende sikkerhetskurs Påmelding
Grunnleggende sikkerhetskurs kampanje Påmelding
Grunnleggende sikkerhetskurs rep Påmelding
Grunnleggende Sikkerhetskurs rep med E-læring Påmelding
Grunnleggende sikkerhetskurs rep. kampanje Påmelding
GSK - rep.kurs for beredskapspersonell Påmelding
HABD-kurs Påmelding
Helikopterevakuering Påmelding
HLO Grunnkurs Påmelding
HLO repetisjonskurs Påmelding
Komb. SOR/HLO/MOB rep. Påmelding
Komb. Søk- og redningslag/HLO rep. Påmelding
Kombi mob/sor/hlo rep inkl mørkekjøring Påmelding
Kondisjons- og styrketest for søk og redningslag Påmelding
Livbåtfører FF1200 grunnkurs Påmelding
Livbåtfører FF1200 repetisjon Påmelding
Livbåtfører FF48 Grunnleggende Påmelding
Livbåtfører FF48 Repetisjon Påmelding
Livbåtfører konvensjonell grunnkurs Påmelding
Livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs Påmelding
Livbåtfører Sliske grunnkurs Påmelding
Livbåtfører Sliske rep. Påmelding
Mann over bord grunnkurs Påmelding
Mann over bord grunnkurs u/mørkekjøring Påmelding
Mann over bord rep. u/mørkekjøring Påmelding
Mann over bord repetisjon m/mørkekjøring Påmelding
Oppgradering fra Norsk olje og gass til IMO50 Påmelding
Pay-or-delay Påmelding
ROC GMDSS radio-kurs Påmelding
Sikkerh.bevissth. for sjøfolk m/anv. sikkerhetspl. Påmelding
Sikkerhetskurs for havbruksnæringen Påmelding
STCW Grunnl. sikkerhetskurs for fiskere oppdat. Påmelding
STCW Grunnleggende sikkerhetskurs Påmelding
STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere Påmelding
STCW Hurtiggående MOB-båt Påmelding
STCW Hurtiggående MOB-båt, oppdatering Påmelding
STCW Ledelse i Brannslukking A-VI/3 Påmelding
STCW Medisinsk behandling Påmelding
STCW medisinsk behandling oppdatering Påmelding
STCW Medisinsk førstehjelp Påmelding
STCW Medisinsk førstehjelp oppdatering Påmelding
STCW Oppdat. grunnl. sikk.oppl. A-VI/1-1 - 1-4 Påmelding
STCW Oppgradering dekksoffiserer uten fartstid 66t Påmelding
STCW Oppgradering maskinoffiserer uten fartstid 66t Påmelding
STCW Passasjer- og krisehåndtering oppdatering Påmelding
STCW Redningsfarkoster og MOB-båter Påmelding
STCW Redningsfarkoster og MOB-båter, oppdat. Påmelding
STCW videreg. sikk.kurs/med. beh. oppdat. Påmelding
STCW videregående sikkerhetskurs (IMO 80) Påmelding
STCW videregående sikkerhetskurs, oppdatering Påmelding
STCW-Passasjer- og krisehåndtering Påmelding
Styrketest Påmelding
Søk og redning GK Påmelding
Søk og redning rep Påmelding
Training programme for cruises Påmelding
Varmt arbeid Påmelding
VHF/SRC-kurs Påmelding