> Påmelding til kurs STCW Grunnl. sikkerhetskurs for fiskere oppdat.Påmelding til kurs STCW Grunnl. sikkerhetskurs for fiskere oppdat.

kr 7 500,-
kr 7 500,-
Deltaker
Betalingsinformasjon